Beeld gezocht

Model zoekt eigen beeld


Het model dat in de jaren '90 voor het beeld heeft geposeerd zou heel graag een exemplaar in haar bezit krijgen.


We hebben van dit beeld een serie van 5 exemplaren gemaakt die allemaal verkocht zijn.

Indien u een exemplaar heeft en dit eventueel zou willen verkopen, wilt u dan contact met ons opnemen?